CONTACTO

Nombre:    

Teléfono:   

Email:        

Asunto:      


Sede Social
Centro Social Polígono San Antón
C/ Federico García Lorca,  20
02001
Apartado de Correos
Apdo. de Correos 725 
02080 Albacete
Móvil    
618 978 311
685 995 698 - Coro Infantil/Juvenil
E-mail
coro@orfeondelamancha.com
coroinfantil@orfeondelamancha.com